Tietosuojakäytäntö ja evästeet

Oy Piresma Ab sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka Oy Piresma Ab käsittelee henkilötietoja. Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Oy Piresma Ab verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä. Oy Piresma Ab:n liiketoiminta on pääasiallisesti tuotteiden ja palveluiden myyntiä toisille yhteisöille, jolloin henkilötietoja kerätään vain liitettynä asiakasyrityksiin ja -yhteisöihin (”yhteisön yhteyshenkilö”). Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on tilauksen, yhteydenpidon ja asiakaspalvelun hoitaminen.

Tietosuojakäytännössä käytettävien käsitteiden määritelmät ovat jäljempänä kohdassa 10.

Rekisterinpitäjä: Oy Piresma Ab, Kattilalaaksontie 1, 02330 Espoo

 

1. Käsittelyn lailliset perusteet

Yhteenveto

 • Henkilötietojen käsittelyn kolme tärkeintä laillista perustetta ovat (1) saamamme suostumus, (2) tekemämme sopimus ja (3) oikeutetut etumme.
 • Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:
  • Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.
  • Käsittely on tarpeen Oy Piresma Ab kanssa tehdyn sopimuksen, tilauksen tai ostotapahtuman yhteydessä (”sopimukseen perustuva tarve”).
  • Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme johtamiseen, hoitamiseen tai edistämiseen liittyvistä syistä, eivätkä omat etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi syrjäytä tätä etua (”oikeutetut edut”).
 • Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

2. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme seuraavia tietoja:

 • suoraan antamasi tiedot
 • verkkosivustojemme tai palvelujemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot
 • ostoksiin ja muihin liiketoimiin kanssamme liittyvät tiedot.
 • muista lähteistä kerätyt tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjätilin tietoihin.
 • Huomaa, että emme kerää maksutietoja. Kaikkia maksutietoja käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat. Piresmanet.fi -verkkokaupassa maksutietoja käsittelee Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7.
 • Henkilötietoja voidaan kerätä joko suoraan sinulta, tai automaattisesti laitteista, joilla käytät palvelujamme, tai ulkopuolisista lähteistä jäljempänä kuvatulla tavalla.

 

Suoraan kerättävät tiedot:

 • yhteystiedot: Kun toimit asiakasyhteisön/-yrityksen yhteyshenkilönä: nimi, sähköpostiosoite ja (työnantajan) puhelinnumero. Kuluttaja-asiakkaat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot.
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: maksutyyppi tai -menetelmä, käyttäjätunnus, kryptattu salasana
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute
 • Kun toimit Asiakasyhteisön/-yrityksen edustajana/yhteyshenkilönä: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot sekä asemasi/toimenkuvasi, jos sen tiedon annat.
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot. 

 

Verkkosivustojemme palvelujemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä (jos olet kirjautunut sisään)
 • käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • evästeet ja muut tunnisteet
 • markkinointitiedot: asiakkaalle suunnatut tai tarjotut edut, kampanjat ja palvelut ja niiden käyttö
 • muut suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot.

 

Ostoksiisi liittyvät tiedot:

 • tiedot tilauksista, toimituksista, laskutusosoitteista ja toimitusosoitteista sekä muut tiedot liiketoimistasi/edustamasi yrityksen liiketoimista Oy Piresma Ab:n kanssa
 • yhteydenottosi asiakaspalveluumme ja siihen liittyvä viestintä
 • osallistumisesi kampanjoihimme ja kilpailuihimme
 • sinun yhteystietosi.

 

Muista lähteistä kerättävät tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjätiliisi:

 • Voimme kerätä tietoja viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä, jos tällaisia rekistereitä on käytettävissä.
 • Voimme kerätä päivitettyjä toimitus- ja yhteystietoja kuljetusyrityksiltä.
 • Maksujen käsittelyssä käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin sinut ohjataan tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Oy Piresma Ab ei tallenna luottokorttitietoja tai muita maksuvälinetietoja.

 

3. Henkilötietojen käyttö

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan ostokokemuksen sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme ja palvelujemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon. Jos edustat yhteisöä/yritystä asioidessasi kanssamme, käytämme henkilötietojasi ainoastaan yhdistettynä edustamaasi yritykseen/yhteisöön yhteydessä.

 

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

I. Tuotteiden tarjoaminen, markkinointi ja personointi

Haluamme tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavia tuotteita ja palveluja, ja voimme siksi analysoida sinun kiinnostuksenkohteitasi, mieltymyksiäsi ja tarpeitasi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien asiakassuhteen hallintaan liittyvien markkinointi- ja myyntitarkoitusten yhteydessä: asiakassuhteen elinkaaren hallinta, asiakkaiden segmentointi ja tehokkuuden parantaminen. Jos edustat yhteisöä/yritystä, käsittelemme tietojasi ainoastaan yhdistettynä ko. yhteisöön/yritykseen.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi verkkosivustojemme, tuotesuositustemme ja tuotevalikoimamme optimoimiseksi niin, että ne vastaavat paremmin mieltymyksiäsi. Näin voimme näyttää ja tarjota sinulle parempia ja kiinnostavampia tuotteita ja sisältöjä. 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena voi olla tuotteitamme ja palvelujamme koskevien tietojen antaminen, uusien tuotteiden tai palvelujen lanseerauksesta tai saatavilla olevista eduista ilmoittaminen tai markkinatutkimusten tekeminen. Edellytyksenä on silloin, että olemme ensin saaneet sinulta sovellettavan lain mukaisen suostumuksen, jos se on tarpeen kyseistä käyttötarkoitusta varten. Tällainen markkinointi voi tapahtua seuraavasti:

 • suoramarkkinointi postitse tai puhelimitse
 • sähköinen viestintä: sähköposti ja muut sähköiset viestit
 • digitaalinen markkinointi (esimerkiksi display-mainonta, hakukonemarkkinointi).

 

II. Kanta-asiakasohjelmat ja muut käyttäjätilit

Jos olet luonut käyttäjätilin verkkosivustollemme, voimme käsitellä henkilötietojasi tarjotessamme kanta-asiakasohjelmaan liittyviä etuja ja palveluja ja tiedottaessamme muutoksista.

 

III. Asiakaspalvelu

Voimme käsitellä henkilötietojasi voidaksemme tarjota henkilökohtaista, räätälöityä palvelua ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelumme voi käsitellä henkilötietojasi ottaessasi yhteyttä siihen. Puhelut asiakaspalveluun voidaan nauhoittaa, ja nauhoittamisesta ilmoitetaan silloin etukäteen. Voimme yhdistää asiakaspalvelumme keräämät henkilötiedot muihin henkilötietoihin, esimerkiksi ostohistoriaan. Näin voimme tarjota mahdollisimman tehokasta ja henkilökohtaista palvelua.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös takuuseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi takuun aktivoinnin, takuuseen liittyvien vaatimusten ja tiettyjä tuotteita koskevien lisätakuiden rekisteröinnin yhteydessä.

 

IV. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja anonymisoitu raportointi

Voimme käyttää kuluttajatutkimuksista, kuluttajapaneeleista ja kuluttajakyselyistä saatuja vastauksiasi asiakkaidemme mieltymysten, odotusten ja mielipiteiden analysointiin. Kuluttajatutkimusten, -paneelien ja -kyselyjen avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä tietosuojakäytäntöä. Tällaisia tutkimuksia, paneeleita tai kyselyitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Verkkosivustoillamme toteutettavat kyselyt/tutkimukset: voimme silloin tällöin käyttää verkkosivustoillamme kyselytyökaluja pyrkiessämme parantamaan asiakaskokemusta.
 • Voimme pyytää asiakkuusohjelmaamme kuuluvia asiakkaitamme vastaamaan tuotteitamme ja palvelujamme koskeviin kyselyihin tai tutkimuksiin (paperilla tai verkossa) parantaaksemme palveluamme ja ohjelmaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
 • Sähköpostitse tai tekstiviestillä lähetettävät tutkimukset/kyselyt: voimme silloin tällöin lähettää asiakkaillemme tuotteitamme ja palvelujamme koskevia kyselyjä sähköpostitse tai tekstiviestillä, noudattaen aina tätä tietosuojakäytäntöä ja sovellettavan lain vaatimuksia.

Käytämme anonymisoituja tietoja raportointitarkoituksiin. Anonymisoituja tietoja ei voi käyttää henkilöiden tunnistamiseen. Käytämme tällaisia tietoja kaupallisten tavoitteidemme toteutumisen, esimerkiksi tuotekampanjoidemme tehokkuuden, analysointiin. Anonymisoidut tiedot voivat sisältää seuraavaa:

 • kävijöiden kokonaismäärät verkkosivustoillamme
 • käynnin keskimääräinen kesto
 • tietyt tuotteidemme myyntiä koskevat mittaukset.

 

V. Tilaukset

Jos olet tilannut tuotteita tai palveluja jostain verkkokaupastamme tai muuten (puhelimitse, sähköpostitse jne.), voimme käsitellä henkilötietojasi tilauksen käsittelyn yhteydessä.

Henkilön maksutietoja ei tallenneta järjestelmiimme, vaan toimitat ne transaktion yhteydessä suoraan ulkopuoliselle maksupalvelujen tarjoajalle.

 

VI. Laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi laittoman toiminnan havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja ehkäisemiseksi. Voimme toimittaa tietojasi lainvalvontaviranomaisille niiden pyynnöstä tai sovellettavassa laissa määritellyn, petosten ja muiden laittomien toimien ehkäisemistä ja tutkimista koskevan laillisen perusteen nojalla. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksestä.

 

VII. Käyttäjien tunnistaminen

Voimme tunnistaa sinut, jotta voimme tarjota hänelle yksilöllisempää, räätälöityä palvelua ja paremman kokemuksen.

Voimme tunnistaa toimintaasi verkossa evästeiden avulla. Lue lisää käyttämistämme evästeistä alta. Mobiilisovelluksissa ja verkkokaupoissa käyttäjä voidaan tunnistaa kirjautumistietojen perusteella.

 

VIII. Arvonnat ja kilpailut

Mikäli olet antanut meille suostumuksesi suoramarkkinointiin, saatamme lähettää sinulle kutsuja arvontoihin ja kilpailuihin.

Mikäli osallistut kilpailuun tai arvontaan, tuolloin antamiasi henkilötietojasi käsitellään vain arvonnan tai kilpailun järjestämiseen sekä kanssasi kommunikoimiseen, mikäli voitat arvonnan tai kilpailun. Tietojasi säilytetään asianmukaisen ajan arvonnan tai kilpailun jälkeen voittajan kanssa kommunikoimiseksi tai tarvittaessa uuden voittajan valitsemiseksi. Tämän jälkeen antamasi henkilötiedot poistetaan.

 

4. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tilisi on voimassa, sekä kunnes sovellettavan lainsäädännön mukaisten vaateiden vanhentumisaika on umpeutunut ja mahdollisesti pidempään, jos sovellettavassa laissa niin määrätään tai sallitaan.

Muista päivittää tietosi, jos niissä tapahtuu olennaisia muutoksia. Kun vaihdat työtehtävää, etkä ole enää asiakasyhteisön/-yrityksen yhteyshenkilö, päivitäthän tiedon meille. Tiedot päivittyvät myös, kun uusi yhteyshenkilö luovuttaa tietonsa. Tällöin poistamme vanhat yhteystiedot automaattisesti.

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään vain sen ajan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä tarkoituksia varten.

Jos olet luonut tilin verkkokauppaamme, henkilötietojasi säilytetään, kunnes lopetat tilin tai pyydät, että tiedot poistetaan.

Henkilötietojesi säilytysaika määräytyy seuraavasti: Säilytämme kopioita henkilötiedoistasi tunnistamisen mahdollistavassa muodossa ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten vaatiman ajan, jollei sovellettavassa laissa määrätä pidemmästä säilytysajasta. Henkilötietojasi voidaan etenkin säilyttää laillisten oikeuksiemme todentamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen tarvittavan ajan.

 

5. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät ja hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietojasi luovutetaan sovellettavan lain mukaisesti. Emme myy tai vuokraa henkilötietoja. Tietosi suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. Voimme luovuttaa tietojasi, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, petosten torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.

Emme myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavalla tavalla.

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan jäljempänä mainituille tahoille seuraavista syistä:

 • Voimme luovuttaa henkilötietojasi Oy Piresma Ab:n valtuutetuille ulkopuolisille toimittajille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme. Kaikki tällainen käsittely perustuu ennalta antamiimme ohjeisiin. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa maksupalvelujen tarjoajille, tilaamista helpottaville yrityksille, tilauksia toimittaville yrityksille sekä yrityksille, jotka toteuttavat markkinointikampanjoita tai tuote-/markkinointimateriaalin postituksia. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja niiden on ehdottomasti pidettävä henkilötietosi salassa. Edellytämme niiltä myös korkeatasoisia tietoturvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Kansainvälinen tiedonsiirto. Voimme tarjota palvelujamme käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan siksi siirtää sen maan ulkopuolelle, jossa palvelujamme käytetään. Käytämme resurssien ja palvelujen tarjoajina ainoastaan tunnettuja ja luotettaviksi todettuja palveluntarjoajia.
 • Lakiin perustuvat pyynnöt. Sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
 • Etujemme suojaaminen ja petosten torjunta. Voimme luovuttaa tai muulla tavoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti myös oikeutettujen etujemme puolustamiseksi (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudenkäynnissä) ja petosten torjumiseksi.
 • Fuusiot ja yritysostot. Jos liiketoimintojamme myydään, yhdistetään tai järjestellään uudelleen (esimerkiksi fuusiot ja yritysostot), voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille tai toteutuneille ostajille tai niiden neuvonantajille.

 

6. Lasten henkilötiedot

Hyväksymme tuotetilauksia vain 18 vuotta täyttäneiltä kuluttajilta. Emme näin ollen pyri keräämään lasten henkilötietoja.

 

7. Henkilötietojen suojaamistoimet

Huolehdimme henkilötietojesi suojaamisesta asianmukaisin suojatoimin. Ainoastaan tarkoin rajatulla henkilöstöllä on pääsy tietoihisi. Siirrettäessä tietoja internetin kautta on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä tietojen lähettäminen verkkosivustollemme on lähettäjän omalla vastuulla.

Suojaamme henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja erilaisin fyysisin ja sähköisin keinoin ja erilaisten käytäntöjen avulla. Pyrimme etenkin estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme kaupallisesti hyväksyttyjen käytäntöjen ja järjestelmien avulla. Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä (”valtuutetut kolmannet osapuolet”) on pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä.

Kaikilla tällaisia tietoja käsittelevillä henkilöillä on oltava henkilökohtainen valtuutus. Käyttöoikeustasot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiin tietoihin pääsyä tai minkä tyyppisten tietojen käsittelyä henkilön toimenkuva edellyttää. Järjestelmämme on suojattu palomuurilla. Manuaalisesti tallennettavia ja käsiteltäviä tietoja, jotka voivat sisältää henkilötietojasi, säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojen siirtäminen internetin kautta ei valitettavasti koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän omalla vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietosi, pyrimme estämään niiden luvattoman käytön tiukkojen käytäntöjemme ja suojausominaisuuksien avulla.

 

8. Toimet, joita voit tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Jollei sovellettavasta laista muuta johdu, sinulla voi olla seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

 • henkilötietojen antamatta jättäminen
 • henkilötietoihin pääsy tai kopion saaminen niistä
 • tietojen tarkistaminen ja muokkaaminen käyttäjätilillä
 • suoramarkkinoinnin kieltäminen
 • henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen
 • evästeiden käytön estäminen ja niiden poistaminen
 • tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen
 • henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
 • suostumuksen peruuttaminen

 

Jäljempänä on luettelo henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, jotka voivat olla käytettävissäsi, jollei sovellettavasta laista muuta johdu. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietojasi, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten yhteydessä. Esimerkiksi tilatessasi tuotteita yhdistyksen/yrityksen nimissä, käytämme henkilötietojasi ainoastaan yhdistyksen/yrityksen tietoihin liitettynä ja tilaus-, yhteydenpito- ja asiakaspalvelutarkoituksiin.

Huomaa, että käyttäessäsi jotain jäljempänä luetelluista oikeuksista sinulta voidaan pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamista varten. Tällaisia lisätietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja ne poistetaan, kun henkilöllisyytesi on varmistettu.

 • Tietojen antaminen: Voit päättää, ettet anna henkilötietoja meille. Huomaa, että kaikki verkkosivustojemme ja muiden palvelujemme ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissäsi, jos et anna henkilötietojasi (voi olla, ettemme esimerkiksi pysty käsittelemään tilaustasi ilman tarvittavia tietoja).
 • Oikeus tutustua tietoihin: Sinulla voi olla oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai pyytää kopiota niistä sekä tietoa niiden luonteesta, käsittelystä ja luovuttamisesta.
 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen: Lisäämme peruutuslinkin kaikkiin lähettämiimme sähköisiin markkinointiviesteihin. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa myös puhelimitse 09 4390 200 tai sähköpostitse viestillä osoitteeseen info(at)piresma.fi. Jos peruutat suostumuksesi, päivitämme viipymättä tietokantamme emmekä enää lähetä suoramarkkinointiviestejä. Voimme kuitenkin edelleen ottaa yhteyttä, jos se on tarpeen tilaamiesi tuotteiden tai palvelujen vuoksi.
 • Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen: Jos sinulla on käyttäjätili, voit itse muokata ja täydentää henkilötietojasi. Jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, joka oikaisee tai poistaa virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot tai täydentää puuttuvat tiedot pyynnöstäsi niin pian kuin mahdollista.
 • Evästeiden käytön estäminen ja niiden poistaminen: Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaa, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa verkkosivustojemme käytettävyyteen. Voit myös poistaa evästeitä selaimesta muuttamalla sen asetuksia. Aiemman evästeen keräämät tiedot eivät silloin vaikuta tiliin, joka luodaan evästeiden poistamisen jälkeen kerättyjen tietojen perusteella.
 • Tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen: Jos olet sitä mieltä, että käsittelemämme tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyytää poistamaan tiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Huomaa, että tutkimme pyyntösi niin pian kuin on kohtuudella mahdollista ennen kuin päätämme jatkotoimista.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla voi olla oikeus perustellusta syystä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, voimme silti käsitellä henkilötietojasi muilla laillisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi tilausten hoitaminen ja tilaustietojen tallentaminen sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti.

 

9. Tietosuojakäytännön muutokset

Oy Piresma Ab pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Kun julkaisemme muutoksia, tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset tulevat voimaan.

 

10. Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä käytettäviin käsitteisiin sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, joka päättää, miten ja miksi henkilötietoja käsitellään. Monilla lainkäyttöalueilla rekisterinpitäjällä on ensisijainen vastuu sovellettavien tietosuojalakien noudattamisesta.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, osoitteen, henkilökohtaisen puhelinnumeron tai verkkotunnistetietojen perusteella.

Ilmauksilla ”käsitellä”, ”käsittely” ja ”käsitelty” tarkoitetaan kaikkea, mitä henkilötiedoilla tehdään joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

12. Yhteystiedot

Yleisissä tietosuoja-asioissa, käyttäjätiliin liittyvissä asioissa ja markkinointiviestinnän peruuttamista koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme: 09 4390 200

 

Evästeet:

Oy Piresma Ab käyttää evästeitä verkkosivustollaan www.piresmanet.fi. Oy Piresma Ab:lla on siten velvollisuus tiedottaa verkkosivuston käyttäjiä evästeiden käytöstä.

Mitä evästeet ovat?

"Evästeet" ovat pieniä dataosia, joita lähetämme käydessäsi sivustoilla. Evästeet auttavat meitä tuntemaan ostokäyttäytymisesi sivuilla sekä parantamaan ostokokemustasi. Lisäksi ne suojaavat sinua ja muita verkkokauppakävijöitä huijausyrityksiltä. 

Palveluiden toimittaminen Internetissä käytännössä edellyttää teknisesti sitä, että evästeet tallennetaan. Esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä on tärkeää, että verkkosivusto muistaa käyttäjän vierailleen verkkokaupassa ja sen, mitä tuotteita käyttäjä on katsellut ja lisännyt ostoskoriinsa. Evästeet huolehtivat siitä, että verkkosivusto muistaa käyttäjän ostoskorin sisällön, kun käyttäjä siirtyy taaksepäin esimerkiksi katselemaan muita tuotteita. Evästeiden avulla ei voida selvittää käyttäjän henkilöyttä eli nimeä tai muita henkilötietoja. Evästeet eivät myöskään levitä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia eivätkä ne voi kerätä tietoa siitä, mihin muuhun käyttäjä käyttää tietokonettaan.

Hyväksy evästeet, jotta voit ostaa tuotteita verkkokaupassa sekä tallentaa niitä ostoskoriin ja toivelistalle. Täältä löydät selainkohtaiset ohjeet evästeiden hyväksymiselle:

® Oy Piresma Ab. Kattilalaaksontie 1, 02330 Espoo piresma@piresma.fi